1) ماتیلدا
2) رامونا
3) آنی شرلی هر هفت جلد
4) هری پاتر
5) غرور و تعصب
6 ) جین ایر
7 ) بلندی های بادگیر
8 ) شاهزاده کوچولو
9) زنان کوچک
10 ) بابالنگ دراز ۱ و ۲
11) قورباغه ات را قورت بده
12) راز و معجزه
13 ) هاکلبری فین
14 ) کلبه ی عمو تم
15 ) بی نوایان
16 ) مادام کوری
17 ) ربه کا
18 ) کلیله و دمنه با اندکی تصرف
19 )هزار و یک شب
20 ) کت رویال
21 ) پی پی جوراب بلند

رمان های ایرانی :
1) اسطوره از پگاه رستمی
2) سیگار شکلاتی از هما پور اصفهانی
3) ذهن خالی از هماپوراصفهانی
4) دوون جوانی از غزل سادات
5) گندم میم .مودب پور
6 ) شام مهتاب از هما پور اصفهانی
7) گناهکار از فرشته تات شهدوست
8) قرار نبود هما پور اصفهانی
9) توسکا هماپوراصفهانی
10) آبنبات چوبی غزل سادات
11) سجاده و صلیب هماپور اصفهانی
12 ) زهرتاوان از پگاه رستمی
13 ) بامداد خمار از فتانه حاج سیدجوادی ( پروین )
14 ) شب سراب این کتاب جلد دوم بامداد خمار تقریبا محسوب میشه و حرف های ناگفته رحیم
15 ) مهر و مهتاب از تکین حمزه لو


رمان های خارجی
1) ملت عشق
2) عقاید یک دلقک
3) جز از کل از استیو تولنز
4) بلندی های بادگیر از امیلی بروتنه
5) ناتور دشت از سلینجر
6 )دختری که  رهایش کردی
6)بادبادک باز در حال خوندن...