خارجی :

1) twilight

2)  Pride and Prejudice

3) wonder

4) A man called ove

5) room

6) The fault in our stars

7) Despicableme 1 and 2

8 ) big hero ( انیمیشن )

9)Friends  درحال دیدن...

ایرانی

1 ) فروشنده

۲ ) لاک قرمز

۳) خفگی

۴ ) آینه بغل

۵ ) اسب سفید پادشاه

۶) نگار

۷ ) خانه دختر

۸) سارا و آیدا

۹) زرد

۱۰ ) تابستان داغ

۱۱) نفس

۱۲) شهرزاد هر سه فصل

۱۳ ) گلشیفته فصل یک

۱۴ ) ویلایی ها

۱۵ ) پل خواب

۱۶ ) ملی و راه های نرفته اش..

۱۷) دربند

۱۸ )  عصبانی نیستم

۱۹) آپاندیس

۲۰ ) رخ دیوانه

۲۱) ابد و یک روز

۲۲ ) سیزده ۱۴