114...مکن ای صبح طلوع :: گوشه ی دنج تنهایی های من

114...مکن ای صبح طلوع

امشبی را شه دین در حرمش مهمان هست
مکن ای صبح طلوع

مکن ای صبح طلوع

مکن ای صبح طلوع

....

#🖤🖤🖤

عاشورای حسینی....

۱۱ : ۰۴

  • รђคђt๏t :)

گوشه ی دنج تنهایی های من

خاطرات ِ من ....

The natural word is so beautiful
at the moments

کلمات کلیدی
آرشیو مطالب
موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan