106 ...خلا :: گوشه ی دنج تنهایی های من

106 ...خلا

نوشته بود من عینا تکرار میشم اگر زمان به عقب برگرده !
با این همه احساس می کنم غیبش زده و تنها یک هاله ای نچندان واضح رو از خودش به جای گذاشته .

این روزها مفهوم خلا رو بیشتر متوجه میشم
بخش پنجم خلا : پدیده هایی که نبودشان بر ما تاثیر میگذارد نه بودنشان!
#ملت عشق
مثل این که این کتاب رفته رو دور تکرار ! هر گوشه ای رو که نگاه میکنم اثری ازش میبینم.فک میکنم ملت عشق از اون کتاباست که در زمان خوندنش متوجه تاثیرش نیستی ولی وقتی تمام میشه تازه میفهمی که چه قدر تشنه اش هستی و چه قدر در زندگیت داره تکرار میشه !


So nowadays I feel a big hole in my heart , it seems good if I can find the source!
  • รђคђt๏t :)

گوشه ی دنج تنهایی های من

خاطرات ِ من ....

The natural word is so beautiful
at the moments

کلمات کلیدی
آرشیو مطالب
موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan