خیلی کم پیش میاد که یه کانالو دنبال کنم و پستاشو بخونم . اصلا خیلی کم پیش میاد که از یه کانال خوشم بیاد چه برسه به این که جوین بشم... اما کانال پائیزان از اون استثناهاست :)

برید ببینید اگر خواستید جوین بشید :)

راستش این کلیپ خیلی کوتاه رو امروز دیدم و باخودم گفتم تویه پست بزارمش :

ما نمیتونیم به همه کمک کنیم ولی همه میتونن به کسی کمک کنن💜 هیچ وقت نتونستم و نمیتونم اون حس خوبی رو که بعد از دیدن لبخند و خوشحالی یه نفر درونم بوجود میاد پنهان کنم :)

در گذشته اینجوری بود که اگر به کسی کمک میکردم حتی یه کارکوچیک ... گاهی وقتا انتظار جبران مقابلش رو داشتم ولی از یه نقطه ای به خودم قول دادم که اگر خواستی زمانی کاری انجام بدی یا انتظار جبرانش رو نداشته باش یا اصلا انجامش نده ! به طبع از اون به بعد هم دقیقا این نوع کارا خیلی محدود شد اما وقتی بعدا اون حس عذاب وجدان بعدش و یا احساس خوشایند ِ گذشته رو مقایسه میکردم ...کم کم یاد گرفتم که این بار بی توقع باشم و اگر جایی تونستم و البته معقول بود‌، انجامش بدم...

گاهی موفق بودم گاهی هم نتونستم و شکست خوردم ... اما براش تلاش میکنم :)

Miss shahtot

ادرس تلگرام پائیزان :@instagrampaeiizan